2008: Interculturele zorg

Start speciale aandacht voor (communicatie met) niet-westerse patiënten.

zorgconsulenten

We vinden het belangrijk om aan iedereen zorg te bieden. Vanaf 2008 heeft ons ziekenhuis speciale aandacht voor niet-westerse patiënten en bewoners. Onze zorgconsulenten helpen bijvoorbeeld bij het vertalen van een gesprek tussen de arts, verpleegkundige en de patiënt. 

  • De zorgconsulenten spreken Arabisch en Turks en bieden begeleiding en ondersteuning bij een medisch gesprek.
  • Patiënten kunnen hun voorkeur aangeven voor halal voeding.
  • Regelmatig worden in de wijk gezondheidsvoorlichtingen georganiseerd over b.v. borstkanker, diabetes en het nut van bevolkingsonderzoeken.
  • Twee maal per jaar komt een groep vertegenwoordigers c.q. belangstellenden in het ziekenhuis bijeen om vragen of knelpunten te bespreken.
  • In het ziekenhuis is een stiltecentrum met een afgescheiden gebedsruimte voor moslims.

 


Je bent hier: In Beeld | 2008: Interculturele zorg