Maart 2016

Spoedzorg in Amsterdam-Noord krijgt forse impuls.

Opening HAP-SEH

Met de integratie van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost op één locatie en de realisatie van een nieuwe Ambulancepost op het terrein van het BovenIJ ziekenhuis heeft de kwaliteit van de spoedzorg in Amsterdam-Noord een forse impuls gekregen. Op donderdag 17 maart organiseerden Ambulance Amsterdam, Huisartsenposten Amsterdam en het BovenIJ ziekenhuis een feestelijke openingsreceptie in het kader van “Spoedzorg in Amsterdam-Noord”. 

Zorg op maat

Door huisartsenzorg en 24-uurs spoedzorg samen te brengen op één locatie kan adequate zorg op maat worden geleverd. De patiënt wordt na binnenkomst onderzocht (“getrieerd”) en krijgt vervolgens de zorg die nodig is van de juiste zorgverlener. De spoedzorg wordt zo nog efficiënter, beter en patiëntvriendelijker. De gemeenschappelijke triage voor zogenaamde “zelfverwijzers” (patiënten die zelf komen) is de meerwaarde van deze samenwerking. Het zorgt voor een vloeiende samenwerking tussen huisarts en medisch specialist/ziekenhuis, voorkomt het onnodig verbruik van het eigen risico van patiënten en zorgt voor lagere kosten. Voor reguliere huisartsenzorg zonder spoed verandert er niets: men belt altijd eerst met de eigen huisarts.


Je bent hier: In Beeld | Maart 2016