December 2016

Baanbrekende vernieuwing in zorg & welzijn voor bewoners Amsterdam-Noord

BSIN

De gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en 13 zorg- en welzijnsaanbieders (samen verenigd in de Krijtmolenalliantie) hebben op 12 december de intentieverklaring “Beter Samen in Noord” ondertekend. Dit houdt in dat alle partijen de huidige structuren in zorg en welzijn zodanig willen verbeteren dat de zorg- en hulpvraag van de cliënt echt centraal komt te staan. Zij zijn bereid daar ‘domeinvrije’ afspraken over te maken als de individuele situatie daar om vraagt; ook wel ‘het bieden van zorgarrangementen’. Baanbrekend, omdat de huidige financieringsstructuur nog niet eerder toeliet de zorg rondom de burger op die manier te regelen.


Je bent hier: In Beeld | December 2016